Privacybeleid

Background
share close

Wie we zijn

SECLINQ (“SECLINQ”, “Company”, “we”, or “us) “takes your privacy seriously. To better protect your privacy we provide this privacy policy notice explaining the way your personal information is collected and used when you access “seclinq.com” or other digital services that we provide. By using our Services, you confirm that you understand and agree to the use of your Personal Data in accordance with this Privacy Statement. If you do not understand our Privacy Statement, please contact us using the information below. If you do not agree to our Privacy Statement, you may not use the Services.

Opmerkingen

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Ingesloten inhoud van andere websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Contactformulieren

SecLinQ collects information which you voluntarily provide in connection with your use of our digital services. In particular, SecLinQ may collect certain Personal Data such as:

 • Name
 • E-mail/IP Address
 • Telephone number
 • Country
 • Company name and position title

SecLinQ may also collect information from you when you register on our site or fill out a form. We normally collect Personal Data only with your consent to do so; or, where we are required to collect or share such information under applicable laws; or, where we need your Personal Data to perform a contract with you. SecLinQ may gather certain non-personal identification information and store it in log files when you interact with our website. This information may include URLs, date/time stamp, search information, browser type, and internet service.

Analytics

Met wie we uw gegevens delen

Advertising partners and other third parties may use cookies, scripts and/or web beacons to track visitors activities on this website in order to display advertisements and other useful information. Such tracking is done directly by the third parties through their own servers and is subject to their own privacy policies. This website has no access or control over these cookies, scripts and/or web beacons that may be used by third parties. Learn how to opt out of Google’s cookie usage.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Extra informatie

Bewaren

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of zoals vereist volgens ons beleid voor het bewaren van gegevens. Bewaartermijnen worden bepaald rekening houdend met het type en het doel van de informatie die wordt verzameld, en de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde en/of ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Volgens de toepasselijke regelgeving zullen we gegevens bijhouden met persoonlijke gegevens van klanten, documenten voor het openen van een rekening, communicatie en al het andere zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe we uw gegevens beschermen

SECLINQ gebruikt technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we opslaan, verzenden of anderszins verwerken te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. We overwegen regelmatig geschikte nieuwe beveiligingstechnologieën en -methoden bij het onderhouden en ontwikkelen van onze software en systemen.

We voldoen aan de ISO27001-richtlijnen en we voeren regelmatig beveiligingstests uit op onze systemen.

Wees u bewust van het feit dat het beschermen van uw persoonlijke informatie ook uw verantwoordelijkheid is. We raden u aan om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw informatie te beschermen wanneer u op internet bent, zoals het gebruik van een sterk wachtwoord en het geheim houden van uw wachtwoord. Als u reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw gegevens in gevaar is gebracht (bijvoorbeeld als uw wachtwoord is gelekt), of als u vermoedt dat iemand anders uw account gebruikt, laat het ons dan onmiddellijk weten.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u een persoon uit de Europese Unie bent, is onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens afhankelijk van de verzamelde persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Gebruikersrechten. Als inwoner van de EU mag u:

 • Verzoek om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • Verzoek om verwijdering van uw Persoonsgegevens.
 • Ontvang een bevestiging of er al dan niet Persoonsgegevens over u worden verwerkt.
 • Toegang tot uw opgeslagen Persoonsgegevens samen met aanvullende informatie.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door ons.
 • Ontvang een kopie van persoonlijke gegevens die u rechtstreeks vrijwillig aan ons verstrekt.
 • Verzoek om correctie van uw Persoonsgegevens.
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat deze rechten alleen gelden voor inwoners van de EU, niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen en wettelijke vereisten.

Het kan zijn dat we persoonlijke informatie moeten vrijgeven als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan de vereisten op het gebied van nationale veiligheid, wetshandhaving of gegevensprivacy.

Contactgegevens

Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, onze privacypraktijken, of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: privacy@seclinq.com

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1-10-2020 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele toekomstige wijzigingen in de bepalingen ervan, die onmiddellijk van kracht worden nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit privacybeleid regelmatig te controleren. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een prominente kennisgeving op onze website te plaatsen.